Ticaret Sicil No
: 29346
Oda Sicil No
: 29808
Sanayi Sicil No
: 581707
Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji ile 100 Watt’lık bir ampul 20 saat çalıştırılır. Geri dönüştürülen 1 ton cam atık ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanır. Geri dönüştürülen 1 ton kağıt/karton atık ile 17 ağacın hayatı kurtulur. Plastik ambalaj ve atıklarının geri dönüşümünden, elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları ve marley gibi malzemeler üretilir. Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir. Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapıldığını… İnsanların birbirine gönderdiği kağıtların %44’ünün okunmadığını, ve bir insanın ömrünün 8 ayını gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirdiğini 1 kağıdın 5 kez yeniden kullanılabileceğini 70 kg. atık kağıdın 1 ağaç kurtardığını Atık kağıdın ağaç yerine kullanılmasıyla, %25-70 Enerji Tasarrufu %60 Hava Kirliliğinde Azalma %40 Su Kirliliğinde Azalma %60 Su Tasarrufu %40 Çöp Hacminde Azalma Sağlanabileceğini.. Bir büyük kayın ağacının, 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını
info@kizilirmakgeridonusum.com
0 342 226 75 37
Atık Talep Formu